Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK Sp. z o.o. w Ornecie

O nas

 


 

 


 WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH.

SZANOWNI PAŃSTWO,
W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego Targowisko miejskie przy ulicy Wodnej w Ornecie będzie nieczynne od 16 do 27 marca 2020 roku.

 

 


 

 

 

 

Największa inwestycja w gminie Orneta w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej !

 

W ramach przebudowy oczyszczalni ścieków w Ornecie zastosowana będzie innowacyjna na skalę krajową metoda oczyszczania ścieków granulowanym osadem czynnym.

 

Zadanie 2 p.n.

„Modernizacja technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem metody tlenowego granulowanego osadu czynnego oraz tlenowej przeróbki powstałych osadów nadmiernych na oczyszczalni ścieków w Ornecie wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ciągu ulicy Bażyńskiego w Ornecie.

 

realizowane w ramach Projektu pn.

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ORNETA

 

jest zgodne z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2018 zatwierdzonym przez Radę Miejską w Ornecie oraz uchwaloną Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Orneta na lata 2016 – 2023.

 

Okres realizacji – listopad 2018 – 30 listopad 2019 roku

Koszt realizacji to 10 145 782,79,- zł. netto, ( Wydatki kwalifikowalne)

Wartość inwestycji to 12 693 290,50 brutto ( w tym VAT 23 % wydatki niekwalifikowalne)

 

Zakres robót obejmuje między innymi :

 

 1. PUNKT ZLEWNY NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH, DROGI,CHODNIKI PLACE, ZIELEŃ, OGRODZENIA

 1. Przebudowa w uzgodnionym zakresie robót budowlanych

2. Zainstalowanie stacji zlewczej z przepływomierzem i identyfikacją dostawców kpl 1

 

2. BUDYNEK SEPARACJI ZANIECZYSZCZEŃ

 1. Demontaż istniejącego sita Noggerath

2. Demontaż istniejącego piaskownika Noggerath

3. Montaż nowego sito – piaskownika kpl.1

4. Remont budynku separacji w uzgodnionym zakresie Montaż nowej kraty awaryjnej wraz z systemem otwierania kanału obejściowego kpl.1

 

3. BUDYNEK SOCJALNY Z SYSTEMEM STEROWANIA

 1. Remont budynku i pomieszczeń w uzgodnionym zakresie

2. Wykonanie nowego sterowania procesami na oczyszczalni ścieków kpl.1

 

4. KOMORY BEZTLENOWE Zbiorniki szt. 2

 1. Adaptacja komór na zbiorniki awaryjne wód opadowych

2. Remont zbiorników uzgodnionym zakresie Wykonanie przykrycia zbiorników

3. Montaż napowietrzaczy NIP2 z systemem pompowania ścieków szt.2

 

5. BUDYNEK DMUCHAW 

 1. Remont budynku w uzgodnionym zakresie Montaż nowych dmuchaw, ilość: 3 kpl

2. Wymiana rurociągów wraz z armaturą na rurociągi wykonane ze stali KO. Kpl.1

 

6. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SUROWYCH Z KOMORĄ ZASUW

 1. Demontaż urządzeń

2. Montaż nowych pomp zatapialnych z osprzętem i zaworami płuczącymi 3 szt.

3. Remont zbiornika w uzgodnionym zakresie: Pozostałe prace

 

7. ZAGĘSZCZACZ OSADU 

 1. Remont zbiornika w uzgodnionym zakresie Przebudowa zagęszczacza na w celu przystosowania do pracy w systemie sekwencyjnym w zakresie

 

8. BUDYNEK PRASY FILTRACYJNEJ

 1. Remont budynku w uzgodnionym zakresie: Wymiana prasy filtracyjnej z osprzętem i sterowaniem kpl.1

 

9. STAW BIOLOGICZNY nr 1 

 1. Adaptacja stawu na magazyn materiału strukturotwórczego i osprzętu do obsługi kompostowników szt. 1

 

10. STAW BIOLOGICZNY nr 2 

 1. Remont stawu (oczyszczenie), naprawa zastawek

 

11. BLOK BIOLOGICZNY 

1. Demontaż urządzeń i osprzętu

2. Remont bloku biologicznego

3. Montaż mieszadeł wraz z osprzętem w zbiorniku retencyjnym nr 2 szt.2

4. Montaż 4 kpl pomp zatapialnych.

5. Montaż systemu zasilania ściekami surowymi kpl.1

6. Montaż systemu odbioru ścieków z bloków biologicznych kpl.2 

7. Wymiana membran dysków napowietrzających i przebudowa rusztu kpl. 2

8. Montaż pomp wraz z osprzętem w osadniku wtórnym 4 szt.

9. Montaż kolektora osadowego kpl. 1

10. Montaż koryta odpływowego w osadniku wtórnym szt. 2

11. Montaż koryta odprowadzania wód nadosadowych z komór stabilizacji kpl. 2

12. Montaż systemu napowietrzania osadu w komorach stabilizacji tlenowej kpl. 2

13. Montaż systemu odbioru części pływających z reaktorów i osadnika kpl. 2

14. Rurociągi technologiczne w obrębie bloku biologicznego 100 mb

 

12. BUDYNEK ENERGETYCZNY

 1. Roboty elektryczne, wymiana kabli, transformatora kpl. 1

 

13. RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE

 1. Rurociągi technologiczne między obiektowe 501 mb

 

14. LAGUNA OSADOWA

1. Montaż systemu kompostowania w postaci czterech reaktorów napowietrzanych wraz z niezbędnym osprzętem kpl. 4

 

15. GARAŻ

1. Wykonanie garażu trzystanowiskowego o wymiarach: 15,0 x 10,0 = 150 m2 pow. zabudowy. Wys. 5,76 m. Kubatura 802,5 m3. Pow. użytkowa 138,26 m2. (Pozwolenie na budowę nr Or/51/2017)

 

16. WIATA STALOWA

1. Wykonanie wiaty stalowej o wymiarach : 26,0 x 7,5 = 195,00 m2 pow. Zabudowy. Pow. Użytkowa 194,70 m2 ( Pozwolenie na budowę nr Or/78/2018)

17. WODOCIĄG

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Bażyńskiego w Ornecie wg projektu technicznego

 

 

 

Z poważaniem

 Mariusz Skrzyński

 Prezes zarządu