Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji PWiK Sp. z o.o. w Ornecie

Uncategorised

Super User
Opublikowano: poniedziałek, 01 październik 2018 10:22

 

 

Aktualna taryfa usług wodno-kanalizacyjnych dla Gminy Orneta (pobierz-pdf)

Super User
Opublikowano: środa, 14 luty 2018 13:22

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie informuje, że trwają roboty budowlane związane z kolejną strategiczną inwestycją, przewyższającą poprzednią pod względem wysokości zaangażowanych środków pieniężnych polegającej na Modernizacji technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem metody tlenowego granulowanego osadu czynnego oraz tlenowej przeróbki powstałych osadów nadmiernych na oczyszczalni ścieków w Ornecie wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ciągu ulicy Bażyńskiego w Ornecie.

Zadanie jest realizowane w ramach większego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Orneta” i jest zgodne z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2018 zatwierdzonym przez Radę Miejską w Ornecie oraz uchwaloną Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Orneta na lata 2016 – 2023.

Zakres przedsięwzięcia przewiduje przebudowę i remont istniejącej oczyszczalni ścieków, budowę kompostowni osadów pościekowych, budowę garażu trzystanowiskowego, budowę wiaty w ramach terenu oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działkach nr 378, 379, 380, 382/1 w Ornecie obręb 5 przy ulicy Elbląskiej w zachodniej części miasta Orneta w zakolu rzeki Drwęca Warmińska – będącej bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych.

Celem przedsięwzięcia jest:

- zmniejszenie ilości powstających osadów nadmiernych poprzez modyfikację układu technologicznego w kierunku technologii granulowanego tlenowego osadu czynnego,

- poprawa sedymentacji osadu czynnego w reaktorach SBR poprzez zastosowanie technologii granulowanego tlenowego osadu czynnego,

- wprowadzenie tlenowej stabilizacji osadów nadmiernych powstających na oczyszczalni ścieków w celu zmniejszenia ich objętości i poprawy ich własności,

- montaż kompostowni osadów ściekowych w technologii reaktorów napowietrzanych, w skład której wchodzą następujące elementy:

a. stanowisko przygotowania mieszanki kompostowej wraz z osprzętem,

b. reaktory napowietrzane wraz z osprzętem,

c. stanowisko oddzielania powstałego nawozu od materiału strukturotwórczego wraz z

osprzętem,

- przebudowa układu sterowania automatycznego przystosowanego do zarządzania procesami technologicznymi po rozbudowie przedmiotowej oczyszczalni,

- remont istniejących obiektów budowlanych, dróg, placów, chodników, ogrodzeń, terenów zielonych w zakresie określonym w protokole typowania remontów,

- budowa garażu trzystanowiskowego,

- budowa wiaty stalowej

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wykonawcę robót budowlanych.

Za wykonawstwo odpowiada firma:

Zakład Techniki Sanitarnej „TECHSAN” Grzegorz Gudecki, Gutkowo 52, 11-041 Olsztyn, kierownikiem budowy jest Pan Łukasz Skurat.

Z ramienia inwestora nadzór prowadzi:

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „Inwestprojekt” Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 13, 10-444 Olsztyn 

 

W dniu 12 grudnia 2018 r. podpisano umowę na wykonanie zadania, którego wartość wynosi 12 693 290,50 złotych brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy zaplanowano do dnia 30 listopada 2019 roku.

Środki finansowe na realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie zadanie pochodzą między innymi z preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w  wysokości 3 357 000,- złotych, środków własnych spółki  oraz dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 5 „Gospodarka wodno-ściekowa” w wysokości 6 467 936,52 złotych.

W ramach przebudowy oczyszczalni ścieków w Ornecie zastosowana będzie innowacyjna na skalę krajową metoda oczyszczania ścieków granulowanym osadem czynnym.

Nadzór i rozruch oczyszczalni będzie prowadzony pod opieką wykładowcy akademickiego Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie panią dr hab. inż. Agnieszkę Cydzik-Kwiatkowską.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie informuje, że rozpoczęła się strategiczna inwestycja, jak do tej pory największa w 20-letniej historii spółki, polegająca na rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody w Ornecie wraz z budowlami, budynkami i urządzeniami towarzyszącymi.

Zadanie jest realizowane w ramach większego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Orneta” i jest zgodne z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2018 zatwierdzonym przez Radę Miejską w Ornecie oraz uchwaloną Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Orneta na lata 2016 – 2023.

Celem inwestycji jest zmodernizowanie przestarzałej technologii oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców Ornety i 15 innych miejscowości gminy Orneta oraz jednej w gminie Godkowo i osiągniecie dużej sprawności usuwania z ujmowanej wody podziemnej jonu amonowego oraz przede wszystkim związków żelaza i manganu, w tym pochodzącą od tych związków mętność wody.  

Zakres prac między innymi obejmuje:

- wymianę technologii oczyszczania wody z systemu filtracji jednostopniowej na dwustopniową.

- Wykonanie układu sterowania automatycznego przystosowanego do zarządzania procesami technologicznymi po rozbudowie przedmiotowej stacji uzdatniania wody.

- Remont istniejących obiektów budowlanych, dróg, placów, chodników, ogrodzeń, terenów zielonych w zakresie określonym w projekcie technicznym.

- Likwidacja istniejących obudów studziennych oraz budowa nowych.

- Wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, odgromowej, wodociągowej, hydrantów p.poż., c.o., kanalizacyjnej.

- Remont istniejącej wieży ciśnień ( wymiana dachu, remont zbiornika na wodę czystą, wymiana armatury wodociągowej).

- Budowa zbiornika na wodę uzdatnioną o poj. 500 m3

- Budowa zbiornika popłuczyn.

- Wymiana pomp głębinowych

- Wykonanie nowych przyłączy: elektrycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej.

 

W wyniku przeprowadzonych postepowań przetargowych wyłoniono Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wykonawcę robót budowlanych. Za wykonawstwo odpowiada firma:  Zakład Techniki Sanitarnej „TECHSAN” Grzegorz Gudecki, Gutkowo 52, 11-041 Olsztyn, kierownikiem budowy jest Pan Łukasz Skurat. Z ramienia inwestora nadzór prowadzi Pan Przemysław Stadnik.

 

W dniu 27 kwietnia podpisano umowę na wykonanie zadania, którego wartość wynosi 4 514 959,77 złotych brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy zaplanowano do dnia 30 września 2018 roku.

 

Środki finansowe na realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Sp. z o.o. w Ornecie zadanie pochodzą z preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 3 300 000,- złotych oraz środków własnych spółki.

 

Również w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Orneta” PWiK Sp. z o.o. zagospodaruje nieczynne ujęcie wody zlokalizowane przy ulicy Podleśnej w Ornecie wraz z posadowieniem przewoźnej, kontenerowej stacji uzdatniania wody o wydajności do 200 m3 na dobę. Celem inwestycji jest ograniczenie mieszkańcom uciążliwości związanej z brakiem ciągłości dostaw wody w północno-wschodnim rejonie miasta i w miejscowościach: Krosno, Biały Dwór i Opin.

 

 

 

Z poważaniem

 Mariusz Skrzyński

 Prezes zarządu

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Super User
Opublikowano: poniedziałek, 21 maj 2018 18:02

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „PWiK” Sp. z o.o. z siedzibą w 11-130 Orneta, ul. Mickiewicza 10

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi

 

 

 

Super User
Opublikowano: czwartek, 10 grudzień 2015 07:49

Zarządzenie Nr 60/2009

Burmistrza Ornety

z dnia 14.07.2009 r

w sprawie ustalenia cennika opłat na cmentarzach komunalnych w Ornecie

 (pobierz)