Przejdź do treści strony

Przedmiot Działania

Działalność Spółki

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orneta na podstawie udzielonego zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Orneta z dnia 02.01.2003 r.,  oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta nr IX/57/11 z dnia 29 czerwca 2011r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

a) - ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody na terenie gminy Orneta, za pomocą

urządzeń wodociągowych, odbiorcom usług,

b) - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Spółka osiąga również przychody z innych działalności. Są to :

-  usługi budowlane w zakresie wykonawstwa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

- zarządzanie cmentarzami,

- obsługa targowiska miejskiego,

- wywóz nieczystości ciekłych

Przedsiębiorstwo swoją działalnością obejmuje całą gminę Orneta. Woda doprowadzana jest do miejscowości :

Orneta, Wojciechowo, Karbowo, Karkajmy, Bogatyńskie, Krosno, Biały Dwór, Opin, Nowy Dwór, Henrykowo, Kumajny, Wola Lipecka, Mingajny, Miłkowo, Krzykały, Lejławki, Augustyny, Chwalęcin, Osetnik, Dąbrówka, Bażyny, Klusajny, Drwęczno.

Ścieki odprowadzane są z miejscowości :

Orneta, Biały Dwór, Krosno, Bażyny, Dąbrówka, Karkajmy, Miłkowo, Karbowo, Wojciechowo i Wola Lipecka.