Przejdź do treści strony

Informacja dot. stacji uzdatniania wody w Mingajnach

Odbiorcy wody w miejscowościach:

Henrykowo, Kumajny, Wola Lipecka, Mingajny, Miłkowo

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców i w trosce o zachowanie ciągłości dostaw wody o odpowiednich parametrach jakościowych informujemy, że w wyniku prowadzonych prac ekspolatacyjnych w stacji uzdatniania wody w mingajnach, woda, do odwołania, jest dostarczana z ujęcia miejskiego w ornecie. O zmianie p.T. Odbiorcy zostaną poinformowani oddzielnym komunikatem


Informacja dot. stacji uzdatniania wody w Karkajmach 

Odbiorcy wody w miejscowościach:

Karkajmy, Bogatyńskie

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców i w trosce o zachowanie ciągłości dostaw wody o odpowiednich parametrach jakościowych informujemy, że w wyniku prowadzonych prac ekspolatacyjnych w stacji uzdatniania wody w karkajmach, woda, do odwołania, jest dostarczana z ujęcia miejskiego w ornecie. 
O zmianie p.T. Odbiorcy zostaną poinformowani oddzielnym komunikatem
 

Komunikaty