Przejdź do treści strony

Informacje o awariach

Awarię można zgłosić osobiście w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 — 15.00
lub drogą telefoniczną pod numerami telefonów:

(55) 242-14-62; (55) 242-14-51; (55) 242-14-15

Pogotowie wodociągowe dyżuruje przez całą dobę pod numerem telefonu: 698-667-662
przyjmuje interwencje w sprawach:


    • awarii sieci wodociągowej
    • awarii na przyłączach i podejściach wodomierzowych
    • wystąpienia braków wody
    • wystąpienia dostawy wody o nieodpowiednich parametrach

Pogotowie kanalizacyjne dyżuruje przez całą dobę pod numerem telefonu: 698-667-658
przyjmuje interwencje w sprawach :

    • zatorów kanalizacji
    • awarii sieci kanalizacyjnej

Uwaga! Spółka nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku, która zaczyna się za zaworem za wodomierzem głównym. Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo usuwać we własnym zakresie.
Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały wr wyniku działalności Spółki, oraz dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan., eksploatowanych przez Spółkę.