Przejdź do treści strony

Władze Spółki

  • WALNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Które w imieniu 100 % wego Właściciela – Gminy Orneta, reprezentuje Burmistrz Ornety

 

  • RADA NADZORCZA SPÓŁKI w osobach:

Gulbinowicz Krzysztof - Przewodniczący

Pietruszka Kamil - Wiceprzewodniczący

Łotach Krzysztof - Sekretarz

Stępień Zdzisław – Członek RN

Pisarski Mirosław – Członek RN

  • ZARZĄD SPÓŁKI w osobie :

Mariusz Skrzyński – Prezes zarządu